โปรแกรมเช็คอุณหภูมิ PC CPUID HWMonitor Pro 1.14 + Key          This software may be useful for those of you who like collecting interesting software, a unique ability in my opinion, makes this software worth to be owned by an administrator. And this time I will share Free Download CPUID HWMonitor Pro 1.14 Full With Keygen is a program to monitor the hardware on your computer.

In addition, this software has other capabilities, including :

    Remote Monitoring - Watch the sensors of one or more remote computers via TCP / IP is simple.
    Graph Generator - Save monitoring data and generate logging graphs as bitmap files.
    Improved Interface - The sensor in the system tray, editable sensors labels, PWM Control - Fan PWM control


File Size  =  1.29 MB

ดาวน์โหลด : http://456e49e2.linkbucks.com

Password = voorloper


Credit = Voorloper

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
โปรแกรมฟรี (PROGRAM) Blog Design by Ipietoon