Hotspot Shield 2.90 โปรแกรมที่จะป้องกันคุณให้ใช้งาน Wifi


Hotspot Shield 2.90
โปรแกรมที่จะป้องกันคุณให้สามารถใช้งาน Wifi นอกสถานที่เช่น True Wifi , Dtac Wifi หรือ Wifi แจกฟรีตามร้านกาแฟได้อย่างปลอดภัย  
เพราะการใช้งาน Wifi นั้น มันมีความเสี่ยงที่ข้อมูลของคุณที่คุณส่งไปในอากาศจะโดน Hacker ดักเอาไปได้ 
ซึ่งวิธีนี้ เค้าเรียกกันว่า Man in the middle attack ครับ ซึ่งมันอันตรายมากในภาวะทีเครื่องมือ Hacker แจกฟรีกันเกลื่อนเต็ม Internet แบบนี้ 
ด้วยโปรแกรม Hotspot Shield ตัวนี้จะช่วยป้องกันให้คุณสามารถใช้ไวเลสฟรีได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ข้อดี
เข้ารหัสข้อมูลของเราที่ส่งกันใน Internet ซึ่งถึงมีคนดักข้อมูลไปได้ก็จะไม่เข้าใจ
สามารถเข้าเว็บที่กระทรวง ICT Block ได้
ปลอมตัวตนว่ามาจากประเทศใดประเทศหนึ่งได้
มีทั้งบน PC / Mac / iOS / Android 

Download : http://adf.ly/PupAr
password : IT-Intermix

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
โปรแกรมฟรี (PROGRAM) Blog Design by Ipietoon